Peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Nagoszynie

Przygotowanie do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii Nagoszyn rozpoczęło się już w dniu inauguracji pielgrzymki obrazu w diecezji tarnowskiej dnia 14 IX 2013 r. w Starym Sączu przy ołtarzu papieskim. Wtedy to licząca nieco ponad 10 osób grupa pielgrzymów z parafii Nagoszyn wraz z proboszczem ks. Kazimierzem Talarkiem udała się do Starego Sącza. Tam zaproszono Pana Jezusa do odwiedzenia parafii Nagoszyn. Obraz pielgrzymował po diecezji a parafianie w Nagoszynie czekali na tę chwile, gdy Pan Jezus w tym łaskami słynącym wizerunku zagości w kościele parafialnym. Termin nawiedzenia został ustalony na sobotę 7 lutego 2015 r.
Od listopada 2014 r. rozpoczęło się bezpośrednie przygotowanie do peregrynacji. Duszpasterze informowali parafian o mającej nastąpić peregrynacji. Ks. proboszcz prosił parafian o modlitwę w intencji dobrego przygotowania całej parafii do tego wydarzenia. O modlitwę szczególnie były proszone róże różańcowe, Akcja Katolicka, Rada Parafialna i inne grupy działające w parafii. Podczas każdej nowenny (do św. Antoniego we wtorek i we środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w piątek odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego) wszyscy uczestnicy modlili się o błogosławieństwo Boże dla całej parafii na czas nawiedzenia, by wszyscy skorzystali jak najwięcej z łaski Bożej, która hojnie będzie się rozlewać na tych, którzy z ufnością przyjdą do Miłosiernego Pana. Modlono się też, o błogosławieństwo Boże dla ojca rekolekcjonisty, o dobrą spowiedź i komunie św. rekolekcyjną. Ponadto miejscowi duszpasterze w czasie kazań i homilii głoszonych w niedziele i nie tylko starali się przedstawić istotę Miłosierdzia Bożego, historie objawień danych przez Pana Jezusa św. Siostrze Faustynie, mówili o wymowie obrazu Jezusa Miłosiernego. Aby pogłębić znajomość tematyki dotyczącej Miłosierdzia Bożego wśród dzieci i młodzieży, wykorzystano w tym celu katechezę parafialną prowadzoną przez księży w przedszkolach, szkole podstawowej i w gimnazjum położonych na terenie parafii.
Miejscowi duszpasterze postarali się, by zostały wydrukowane specjalne foldery w których umieszczono plan rekolekcji, obrazki kolędowe przedstawiające postać Jezusa Miłosiernego a przy Jego stopach wizerunki Apostołów Bożego Miłosierdzia czyli śś. Jana Pawła II i Siostry Faustyny a pośród nich św. Antoniego patrona parafii w Nagoszynie. Pod spodem umieszczono napis ,,Pamiątka rekolekcji i nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II w 90 rocznice postania parafii”. Należy wspomnieć, że w 2015 r. przypada 90 rocznica powstania parafii ( 10 V 1925 r. ) i konsekracji kościoła ( 19 VII 1925 r. ). Duszpasterze podkreślali, że Pan Jezus Miłosierny przychodzi do świątyni, którą 90 lat temu dedykowali Bogu praojcowie a teraz parafianie dzięki wielkiemu poświęceniu i ofiarom materialnym odnowili ją gruntownie. Parafianie zakupili blisko 500 obrazów Jezusa Miłosiernego przygotowanych na ten cel. Miał on formę wspomnianego wcześniej obrazka kolędowego, ale odpowiednio powiększonego, jako pamiątkę tych wydarzeń.
3 lutego rozpoczęły się rekolekcje, które głosił ks. dr Tadeusz Piwowarski, proboszcz z Jurkowa k. Dobrej. Niestety, tego samego dnia zmarła Jego Mama i on sam musiał zająć sie przygotowaniem pogrzebu. Zastąpił go rekolekcjonista z Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach ks. Marcin Krempa, który doprowadził je do końca. Rekolekcje zakończyły się 6 lutego w dzień w którym przypadał I piątek miesiąca. Zwrócić należy uwagę na liczną frekwencje dzieci i młodzieży ( mimo, że w był to czas ferii zimowych) a także dorosłych parafian. Bardzo wiele osób pojednało się z Chrystusem Miłosiernym w sakramencie pokuty.
Na szczególne uznanie zasługują członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy przygotowali piękną dekorację w kościele, nie można pominąć członków miejscowego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy z Żyrakowa wraz z policją eskortowali samochód – kaplice wiozącą wizerunek Pana Jezusa, a potem wnieśli go do kościoła parafialnego. Relikwie Świętych miesili na swoich rękach zaangażowani w życie parafii szafarze Eucharystii w towarzystwie przedstawicieli grup parafialnych. Asystę liturgiczną stanowili ministranci i lektorzy przygotowani z wielkim nakładem sił i czasu przez ks. mgra Piotra Felę, tutejszego ks. wikariusza. Również on postarał się o to, by prowadzona przez niego grupa młodzieżowa – w ramach przygotowania do peregrynacji – wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka”, dzięki której pewna rodzina otrzymała wydatną pomoc materialną. O oprawę muzyczna zadbał p. organista Stanisław Pazdan, który nauczył wiernych kilku pieśni do Miłosierdzia Bożego, do śs. Jana Pawła II i Siostry Faustyny. Pod jego batutą – prowadzony przez niego chór – wykonał kilka utworów przez co została ubogacona cała uroczystość. Nie można zapomnieć o p. Mieczysławie Kołodzieju, kościelnym, który czuwał z zakrystii nad całością nabożeństw.
Mszy św. w czasie której wprowadzono obraz Jezusa Miłosiernego do świątyni parafialnej przewodniczył bp Stanisław Salaterski a role komentatora przyjął na siebie ks. dr Kazimierz Dudzik. O godz. 21.00 Mszę św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych koncelebrowali Księża Rodacy pracujący w Polsce i zagranicą. O północy Msze św. za zmarłych parafian, którzy nie doczekali tej wielkiej uroczystości odprawił ks. proboszcz.
Przez całą noc trwała adoracja członków poszczególnych grup parafialnych i parafian z wyznaczonych wcześniej odcinków parafii. Tak samo było w niedzielę. Kazania o wielkości Bożego Miłosierdzia głosił wspomniany ks. K. Dudzik. O godz. 15.00 rozpoczęła się Godzina Miłosierdzia, a pół godziny później Msza św. na zakończenie peregrynacji. O godz. 16.40 pożegnaliśmy obraz Jezusa Miłosiernego, który odjechał do parafii Korzeniów.
Cała Uroczystość przyczyniła się niewątpliwie do duchowego odnowienia Parafii.Zdjęcia z peregrynacji w galerii.