Program „Tygodnia misyjnego” Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 – Parafia św. Antoniego w Nagoszynie, 20 – 25 lipca 2016r.

sdm

ŚRODA - 20 lipca
Dzień powitania młodych w parafiach
Temat dnia: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
1. Przyjazd pielgrzymów z Czech w godzinach wieczornych (pomiędzy godziną 18 a 19)
2. Powitanie na parkingu parafialnym, przydział do rodzin
3. Kolacja i nocleg u rodziny
CZWARTEK – 21 lipca
Dzień turystyczny
Temat dnia: Ucisk Izraelitów w Egipcie (Wj 1).
Intencja dnia: Modlitwa za prześladowanych chrześcijan na świecie.
Postać dnia: bł. Zbigniew Strzałkowski.
1. Śniadanie u rodzin (prosimy przygotować gościom suchy prowiant na wycieczkę. Obiad zjedzą w terenie)
2. Godzina 7.30 – modlitwy poranne w kościele i przygotowanie do Mszy św.
3. Godzina 8.00 – Uroczysta Msza św.
4. Godzina 9.00 – Wyjazd w teren i zwiedzanie okolicy. Obiad
5. Powrót pielgrzymów około godziny 16.30
6. Godzina 18.30 – wyjazd z przed kościoła na Koncert w DK „Mors” w Dębicy (g. 19.30 – 21.30)
7. Powrót około g. 22.00 i kolacja u rodzin
PIĄTEK – 22 lipca
Dzień pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie
Temat dnia: Powołanie Mojżesza (Wj 3).
Intencja dnia: Modlitwa o rozeznanie drogi życia.
Postać dnia: bł. Karolina Kózkówna.
1. Śniadanie u rodzin (prosimy przygotować gościom suchy prowiant na pielgrzymkę. Obiad zjedzą
w Zawadzie)
2. Godzina 8.00 – modlitwy poranne w kościele
3. Godzina 8.30 – wyjazd do Brzeźnicy, i wyjście Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie
4. Powrót około godziny 16.00. Kolacja w rodzinie
5. Godzina 20.00 – czuwanie modlitewne w kościele. Zakończenie Apelem Jasnogórskim
SOBOTA – 23 lipca
Pielgrzymka do Starego Sącza
Temat dnia: Wyjście Narodu Wybranego z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone (Wj 11-14).
Intencja dnia: Dziękczynienie za dar chrztu.
Postać dnia: św. Wojciech.
1. Śniadanie w rodzinie
2, Godzina 9.00 – Dom Ludowy w Nagoszynie. Modlitwy poranne i spotkanie z przedstawicielami Grup parafialnych
3. Około godziny 11.00 – Obiad w Domu Ludowym (Pielgrzymi otrzymują suchy prowiant na drogę)
4. Około godziny 11.45 – Wyjazd pielgrzymów do Starego Sącza
Program w Starym Sączu
14.30 Przyjazd do Starego Sącza.
15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 Eucharystia przy ołtarzu papieskim pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.
17.30 Uwielbienie po Mszy Świętej
18.00-19.00 Czas na posiłek
19.00-21.00 Festiwal młodych.
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Wyjazd do domów
5. Powrót około godziny 24.00. Ewentualnie kolacja w rodzinie
NIEDZIELA – 24 lipca
Dzień rodzinny
Liturgia we wspólnocie parafialnej
Temat dnia: W drodze na Synaj (Wj 15-18).
Intencja dnia: Modlitwa o właściwe świętowanie Dnia Pańskiego przez chrześcijan.
Postać dnia: św. Jan Paweł II.
1. Modlitwy poranne i śniadanie u rodzin
2. Godzina 11.00 – Uroczysta Msza św. w kościele (Prosimy, aby przyjechać odpowiednio wcześniej)
3. Uroczysty obiad w gronie rodzinnym. Wspólny spacer, grillowanie z sąsiadami, gry i rozmowy z „Wojakiem Szwejkiem”
4. Godzina 18.30 – wyjazd z przed kościoła na Koncert Ewangelizacyjny na Placu Solidarności (godzina 19.30 – 21.30)
5. Powrót około g. 22.00 i kolacja u rodzin
PONIEDZIAŁEK – 25 lipca
Dzień posłania
Temat dnia: Z Dekalogiem w życie (Wj 20).
Intencja dnia: Modlitwa za młodych, aby swoje życie budowali na Dekalogu.
Postać dnia: św. s. Faustyna Kowalska.
1. Śniadanie u rodzin
2. Godzina 10.00 – Modlitwy poranne i błogosławieństwo na drogę w kościele
3. Pożegnanie na parkingu (Goście otrzymują suchy prowiant na drogę do Krakowa)