Światowe Dni Młodzieży w parafii Nagoszyn 20 VII 2016 r

1. Powitanie


2. Pielgrzymka do Zawady


3. Spotkanie w Domu Ludowym


W kościele

PożegnanieW Krakowie

Przebieg Światowych Dni Młodzieży w parafii Nagoszyn
20 VII 2016 r. – we środę - przybyli do parafii długo oczekiwani pielgrzymi w liczbie 20 osób pochodzący z Republiki Czeskiej z archidiecezji Brno. Około 21.00 zostali powitani przez zgromadzoną młodzież parafii Nagoszyn wraz z grupą parafian, którzy zechcieli ich przyjąć w swoich domach. Wszystkim ,,dowodził” ks. Piotr Fela przy współpracy z ks. Tomaszem Fajtem. Tak młodzież jak i kapłani przybrani w koszulki z logiem ŚDM i białymi czapkami na głowach z biało- czerwoną flagą w ręku, zgromadzeni na parkingu parafialnym powitali Czechów, którzy nieco onieśmieleni wyszli z autobusu, bo nie wiedzieli jak zostaną przyjęci. Początkowo byli nieco speszeni i można powiedzieć sztywni, ale potem atmosfera się rozluźniła. Oni też przynieśli swoja flagę narodową. Tak młodzież z parafii jak i przybyli Goście zaśpiewali kilka piosenek religijnych. Po powitaniu, parafianie zabrali przybyłych na nocleg.
21 VII – czwartek
Po modlitwach porannych i Mszy św. pielgrzymi udali się do miejsc pamięci narodowej w powiecie a więc do Blizny, na ,,Górę Śmierci” i do Dębicy. Po południu wszyscy pielgrzymi wrócili do parafii a wieczorem wyjechali do Dębicy, aby wziąć udział koncercie zespołu ewangelizacyjnego.
22 VII – piątek
O godz. 8.30 Goście wraz z młodzieżą z naszej parafii wyjechali do Brzeźnicy, a tam połączywszy się z innymi grupami, które przebywały w ościennych parafiach dekanatu Pustków Osiedle, po sformowaniu grupy pielgrzymkowej wyruszyli do Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Grupie przewodzili ks. P. Fela i ks. T. Fajt. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwali policjanci i inne służby mundurowe.
Po przybyciu do Zawady, pielgrzymi zostali powitani przez kustosza tegoż sanktuarium, ks. Józefa Książka. Następnie rozpoczęła się Msza św. na zewnątrz sanktuarium, której przewodniczył ks. Biskup z Czech przy współudziale wielu kapłanów z dekanatu i nie tylko. We Mszy św. wzięli udział goście z Republiki Czeskiej, Boliwii, Chorwacji i Niemiec wraz ze swoimi duszpasterzami. Po zakończeniu Mszy św., wszyscy przeszli przed łaskami słynący obraz Matki Bożej Zawadzkiej i tam wszyscy oddali się w Jej opiekę.
Wieczorem, po krótkim odpoczynku do kościoła parafialnego przybyli tak Czesi jak i młodzież z grup apostolskich z Nagoszyna i Bobrowej i nie tylko, a także liczna grupa parafian. Nabożeństwo eucharystyczne trwało prawie 2 godziny. W tej atmosferze modlitwy i skupienia wszyscy trwali przed Chrystusem Eucharystycznym. To była niezapomniana chwila i nie da się tego wyrazić słowami. Aby to zrozumieć, trzeba to było przeżyć.
23 VII – sobota.
Po modlitwach porannych w naszym kościele parafialnym, młodzie z grup apostolskich działających w parafii wraz z przybyłymi Gośćmi zebrali się w Domu Ludowym w Nagoszynie. Tam nastąpiła prezentacja działalności niektórych grup działających w parafii, a następnie wszyscy zostali podjęci uroczystym obiadem przygotowanym przez członków działającego w parafii stowarzyszenia ,,Nagoszyn Otwarty na zmiany” wraz z p. kucharkami ze szkoły w Nagoszynie. Obiad sponsorował p. Wójt mgr inż. Marek Rączka oraz mieszkańcy parafii, którzy poprzez zbiórki zebrali potrzebne na ten cel fundusze. Około południa młodzi Czesi wraz z towarzyszącymi im młodymi ludźmi z parafii w liczbie około 30 osób, wraz z księżmi P. Felą i Tomaszem Fajtem, udali się do Starego Sącza na spotkanie wszystkich goszczących w diecezji uczestnikami ŚDM w ramach trwającego Dnia Wspólnoty. Powrócili do parafii około północy.
24 VII – niedziela.
Goszcząca w parafii młodzież z Czech, przybyła do kościoła parafialnego na Msze św. o godz. 11.00. Po zakończeniu Eucharystii, goszczące ich rodziny podjęły ich uroczystym obiadem. Potem udali się do Dębicy, aby wziąć udział w koncercie ewangelizacyjnym.
25 VII- poniedziałek.
Po modlitwach porannych i Mszy św., nastąpiło wzruszające pożegnanie przebywających w parafii Gości z Czech. W oczach wielu osób, tak młodych jak i dorosłych pojawiły się łzy. Przez te kilka dni, zostały zawiązane więzy przyjaźni, które na pewno przetrwają przez długi czas. Młodzi udali się do Krakowa, aby wziąć udział w drugiej części obchodzonych ŚDM, aby spotkać się z papieżem Franciszkiem.