Program pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Program w ogłoszeniach.