Zdjęcia z powodzi

Dnia 23 czerwca na terenie Bobrowej stan rzeki podniósł się powyżej poziomu koryta. Niektóre domy zostały zalane, a gospodarstwa na kilka godzin odcięte od głównej drogi.