Oaza 2013

Na początku sierpnia odbyła się oaza parafialna w Ochotnicy Górnej. Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowany w Ochotnicy Górnej był czasem poznawania Boga i drugiego człowieka.