Pielgrzymka dzieci do Zakopanego

W dniu 19 października odbyła się z naszej parafii pielgrzymko-wycieczka do Zakopanego. Dzieci należące do grup parafialnych wyjechali do Ludźmierza, Krzeptówek i innych miejsc związanych z osobą Jana Pawła II i Matką Boską. Modlitwa i zabawa była dobrą okazją do tego, by spędzić miło czas i odpocząć.