Odpust Parafialny

Dnia 4 grudnia, jak co roku, obchodzony był w naszej Parafii odpust ku czci Św. Barbary - patronki naszej parafii. Sumie odpustowej o godz. 11 przewodniczył Ks. Wiesław Znamirowski, pracujący obecnie w Mielcu.