Pielgrzymka dzieci z Parafii do Tarnowa i Szczepanowa

Dnia 7 czerwca odbyła się z okazji dnia dziecka, pielgrzymka pięćdziesięciu dzieci należących do grup parafialnych ministrantów, lektorów DSM i grupy młodzieżowej. Odwiedzili oni Tarnów (pomnik grobowcowy Józefa Bema, Wyższe Seminarium Duchowne, muzeum diecezjalne, katedrę, ruiny tarnowskiej synagogi żydowskiej) oraz Szczepanów - miejsce narodzin Św. Stanisława Bpa i Męcz. ze Szczepanowa. Na koniec wszystkie dzieci bawiły się w Parku wodnym w Krakowie. Chwile spędzone razem zapisały się na dobre w ich pamięci.