Wizytacja kanoniczna 2014

W dniach od 14 do 15 czerwca 2014 r. trwała w naszej Parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził J.E. Ks. Bp. Jan Piotrowski. Przybył on do Parafii popołudniu w sobotę i spotkał się z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi działającymi przy naszej Parafii. Następnie odbyło się uroczyste przywitanie Ks. Biskupa przez przedstawicieli Parafii i Ks. Proboszcza, po czym Ks. Bp. udzielił Sakramentu Bierzmowania uczniom klas III Gimnazjum z obu szkół. Wieczorem Ks. Biskup spotkał się z kapłanami na Plebanii. W Niedzielę, s. Biskup przemawiał do parafian podczas wszystkich mszy św. Między mszami spotykał się ze wszystkimi grupami ludzi dorosłych, którzy biorą czynny udział w życiu Parafii. Uroczysta suma odpustowa, ku czci naszego wielkiego patrona Św. Antoniego, została odprawiona pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jana. W czasie tej mszy przedstawiciele społeczności Parafii oraz Ks. Proboszcz podziękowali Ks. Biskupowi za wizytację i pożegnali go. Po uroczystym obiedzie Ks. Biskup odwiedził jeszcze kilka rodzin w naszej Parafii, a następnie spotkał się z nauczycielami mieszkającymi w naszej Parafii i dyrekcją szkół oraz pracownikami kościelnymi i szafarzami Eucharystii. Wizytacja Biskupia zakończyła się wspólna modlitwą do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwem.