Wyjazd Akcji Katolickiej do Tyńca, Bielan i Skałkę 13 XI 2015