Adoracje w Wielkim Tygodniu

Wielki Piątek:
12.00 - Róża P. Celiny Zaborowskiej i P. Jerzego Węgrzyna
13.00 - Róża Pani Elżbiety Róg i Heleny Kalita
14.00 - Róża p. Jadwigi Bielawa i Krystyny Jaśkiewicz, Heleny Cyran i Anny Łanucha
15.00 - Godzina Miłosierdzia: Droga Krzyżowa i koronka do Bożego Miłosierdzia.
16.00 - Adoracja Akcji Katolickiej
17.00 - Adoracja Grupy Modlitewnej ,,Wieczernik”, Szafarzy Eucharystii,
Wielka Sobota.
6.00 - Róża P. Józefa Pęcaka, Edwarda Skrzypka i Roberta Kołodzieja
7.00 - Róża P. Józefa Cieśli i Piotra Bonarka
8.00 - Róża P. Czesława Węgrzyna i Aleksandry Węgrzyn
9.00 - Róża P. Jolanty Gil i Jana Madeja
Przerwa na czas święcenia pokarmów
12.00 - Róża P. Zofii Prokop i Józefy Niemiec
13.00 - Róża P. Marii Ciepiela i Juliana Momoli
14.00 - Róża P. Genowefy Michnik i Iwony Marczyk
15.00 - Róża P. Danuty Skrzypek, Stanisława Osucha i Łucji Lipa
16.00 - Róża P. Stanisława Pazdana i Członkowie Straży Honorowej NSPJ
17.00 - 18.00 Sprzątanie kościoła
18.00 - 19.00 - Adoracja indywidualna