Duszpasterze

Proboszcz

Ks. dr hab. Kazimierz Talarek
Funkcję pełni od 2012 r.
Ur. 16 X 1964 r., studia filozoficzno-teologiczne w Tarnowie w latach 1983-1989, diakonat 18 XII 1988, święcenia kapłańskie 4 IVI 1989 r. z rąk abpa Jerzego Ablewicza, magisterium z teologii w zakresie historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie na podstawie pracy pt.,, Historia parafii Zakliczyn 1125-1772”, licencjat w 1997 r. na podstawie pracy ,,Bractwa w diecezji tarnowskiej w latach 1915-1939”, doktorat w 2000 r. na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie dysertacji pt. ,,Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939”, habilitacja w 2012 r. na podstawie pracy ,,Diecezja Tarnowska w latach 1945-1970. Problematyka personalno- organizacyjna”. Autor 10 książek naukowych i ponad 60 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu historii Kościoła i teologii. Wikariusz w Żabnie, Mielcu, Krynicy i Tarnowie, a także duszpasterz w Szczepanowie. Od października 2012 r. z woli Ks. Bpa Andrzeja Jeża został zamianowany na proboszcza w parafii Nagoszyn.

Wikariusze

  • Ks. mgr Piotr Machnik
    Funkcję pełni od 2016 r.
  • Ks. mgr Piotr Fela
    Funkcję pełni od 2014 r.
  • Ks. mgr Kazimierz Mazur
    Rezydent/dom rodzinny (od 2008 r.)